Werknemersvaardigheden van onze Tech studenten

Op de Tech Campus leren studenten niet alleen een vak maar ook vaardigheden!
Studenten van de het Tech College worden getraind in ondernemendheid, klantgerichtheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Dankzij deze 21st Century Skills ontwikkelen studenten zich tot werknemers van de toekomst. 

Werknemersvaardigheden vastgesteld met bedrijven
In de ogen van bedrijven waar de techniekcolleges mee samenwerken bestaat goed vakmanschap uit meer dan alleen technische vaardigheden. Een vakman kenmerkt zich naast goede technische vaardigheden vooral ook door goed ontwikkelde soft skills. In goed overleg met de bedrijventafel zijn daarom door de colleges de belangrijkste werknemersvaardigheden vastgesteld. De vier vaardigheden: ondernemendheid, klantgerichtheid, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn verder onderverdeeld naar 16 specifieke vaardigheden. Bijvoorbeeld "ik regel mijn zaken en kom op tijd" en "ik zoek uit wat de klant wil".

Werknemersvaardigheden onderdeel Loopbaan & burgerschap
Studenten van de Techniekcolleges krijgen les in werknemersvaardigheden. In iedere module staat een van de vaardigheden centraal. De lessen werknemersvaardigheden zijn onderdeel van de diplomaverplichting Loopbaan en burgerschap en worden daarom gekoppeld aan opdrachten in het bedrijf, de loopbaan en de samenleving.

Bekijk de video Werknemersvaardigheden

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: