Werknemersvaardigheden

Sinds dit schooljaar worden studenten van de het Tech College getraind in ondernemendheid, klantgerichtheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Dankzij deze 21st Century Skills ontwikkelen studenten zich tot werknemers van de toekomst. 

Werknemersvaardigheden vastgesteld met bedrijven
In de ogen van bedrijven waar de techniekcolleges mee samenwerken bestaat goed vakmanschap uit meer dan alleen technische vaardigheden. Een vakman kenmerkt zich naast goede technische vaardigheden vooral ook door goed ontwikkelde soft skills. In goed overleg met de bedrijventafel zijn daarom door de colleges de belangrijkste werknemersvaardigheden vastgesteld. De vier vaardigheden: ondernemendheid, klantgerichtheid, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn verder onderverdeeld naar 16 specifieke vaardigheden. Bijvoorbeeld "ik regel mijn zaken en kom op tijd" en "ik zoek uit wat de klant wil".

Werknemersvaardigheden onderdeel Loopbaan & burgerschap
Studenten van de Techniekcolleges krijgen sinds dit schooljaar les in werknemersvaardigheden. In iedere module staat een van de vaardigheden centraal. De lessen werknemersvaardigheden zijn onderdeel van de diplomaverplichting Loopbaan en burgerschap en worden daarom gekoppeld aan opdrachten in het bedrijf, de loopbaan en de samenleving.

Groei Instrument werknemersvaardigheden
Een belangrijk deel van de werknemersvaardigheden doen studenten op in de praktijk tijdens de stage of BPV periode. Voor de toetsing van de vaardigheden en het zichtbaar maken van de  ontwikkeling van de studenten is een "WNV Groei Instrument" in Excel gemaakt. De student en de begeleider scoren beiden periodiek de werknemersvaardigheden en slaan deze op in het portfolio. De scores worden getoond in een overzicht (spin). Aan de hand van deze spinnen vindt een gesprek plaats en kan de ontwikkeling worden bijgehouden.

Bekijk de video Werknemersvaardigheden

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: