Tweede instroommoment BOL 4 techniekopleidingen Tech Campus

Maquette

Mede mogelijk door gepersonaliseerd leren

Op de Tech Campus is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de implementatie van de onderwijsvisie van ROC Midden Nederland. Onder het motto “Studentsucces” is er steeds meer keuzemogelijkheid en krijgen studenten meer regie over het eigen leerproces. Door de invoering van gepersonaliseerd leren is het voor studenten mogelijk een persoonlijke leerroute op te stellen en deze te volgen in zijn/haar eigen tempo.

Meerdere startmomenten in het schooljaar
Het is hierdoor ook mogelijk geworden om op meerdere momenten in het schooljaar te starten met een bol 4 opleiding. Dit kan een hele mooie oplossing zijn voor: 1) leerlingen die een verkeerde keuze hebben gemaakt, 2) die de keuze voor een beroepsopleiding hebben uitgesteld of 3) voor leerlingen die vastlopen of uitvallen, bijvoorbeeld op havo of in het eerste jaar van het hbo. Alle Bol 4 opleidingen (van de vier techniekcolleges) hebben een 2e startmoment in januari 2021. (In overleg is starten soms al eerder mogelijk) De meeste bbl-opleidingen hebben altijd meerdere startdata.

Het aanbod

Modulair onderwijs
Rene van Mourik, afdelingsmanager Bouw & Interieur College: “Door modulair onderwijs in te voeren is het heel makkelijk geworden om modules te volgen van andere opleidingen, maar ook in een andere volgorde. Mocht een leerling de start in september gemist hebben, dan kan/hij of zij, in overleg, dus ook op een ander moment aan een opleiding beginnen. Dit geldt met ingang van schooljaar 20-21 voor alle bol 4 opleidingen van de Tech Campus in Nieuwegein.”

Opleiding verdiepen, versnellen of verbreden
Jan-Willem Berns, afdelingsmanager Tech College: ons onderwijs is projectgericht, dat kan op school maar ook in het bedrijfsleven. Studenten van verschillende opleidingen werken samen aan projecten of volgen samen een keuzedeel. Dit gebeurt in blokken van 10 weken. Het onderwijs is modulair opgebouwd, dat geldt ook voor de stage (BPV) periodes. Hierdoor kunnen studenten, onder voorwaarden, hun opleiding ook verdiepen, versnellen of verbreden.

Wil je meer weten over flexibel instromen op de Tech Campus? Neem contact op met:

  • Automotive College: Mariette Harmsen
  • Bouw & Interieur College: Rene van Mourik
  • Tech College: Jan Willem Berns
  • ICT College: Peter Brouwer
29 oktober 2020
ROC Midden Nederland
Automotive College
Bouw & Interieur College
ICT College
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: