Studenten Installatietechniek krijgen gastles van Portaal

gastles portaal

Afgelopen week kregen 20 studenten Installatietechniek van de Tech Campus in Nieuwegein een gastles van Portaal. Portaal is een woningbouwcoöperatie in de provincie Utrecht en leidt monteurs op via de BBL-opleiding Installatietechniek van ROC Midden Nederland. De gastles ging over het beroepsmatig signaleren van eventuele problemen van de bewoners door servicemonteurs.

Als servicemonteur kun je het verschil maken!

Als servicemonteur kom je bij de mensen thuis. Je hebt een afspraak in verband met onderhoud of een technisch probleem. Maar als monteur kun je ook een rol spelen in het vroegtijdig signaleren van sociale, psychische of maatschappelijke problemen bij deze mensen.

Portaal benadert haar servicemonteurs als de ‘oren en ogen’ van de wijk, want zij kunnen bijvoorbeeld signalen zien van vervuiling, hoarding (verzamelwoede), schulden, radicalisering of huiselijk geweld. Mochten zij dit vermoeden, dan kunnen zij dit doorgeven aan de sociaal beheerder van Portaal. Ook in een eventueel voorstadium van deze problematiek kunnen servicemonteurs al problemen signaleren en een preventieve rol spelen richting bewoners.

Om deze problemen te kunnen herkennen is het natuurlijk wenselijk dat er in de opleiding Installatietechniek aandacht wordt besteed aan de signaleringsfunctie die monteurs bij Portaal hebben. Dit heeft erin geresulteerd dat Cinthia de Kruijk, sociaal beheerder bij Portaal, op dinsdagavond 7 februari een presentatie gaf op de Tech Campus over dit onderwerp. De volgende onderdelen kwamen op deze avond aan de orde:

  • Welke doelgroepen kunnen de studenten tegenkomen?
  • Welke problematiek kunnen zij tegenkomen?
  • Waar ligt de grens tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’?
  • Hoe communiceer je met de bewoners?
  • Wat signaleer je en wat zijn de stappen die je daarin kunt ondernemen?


Vast onderdeel van de opleiding

De les werd bijgewoond door BBL-studenten van de opleiding Installatietechniek, niveau 2 en 3. De avond werd als heel zinvol ervaren door alle betrokkenen. Er was veel herkenning bij de studenten en ze zijn zich meer bewust geworden van de rol die zij kunnen hebben bij het beroep van service- of installatiemonteur.

Erwin van Essen, docent Installatietechniek en Gerda van Wijngaarden, projectleider Zorg & Technologie, gaan intern bespreken hoe dit onderwerp structureel in de opleiding opgenomen kan worden.

14 februari 2023
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: