Studentbegeleiding: hoe doen we dat?

pauline krauss

Pauline Krauss is leidinggevende van het Centrum voor Studentontwikkeling (CvS) bij ROC Midden Nederland. Ze managet alle locaties in Nieuwegein en Utrecht en ontwierp de nieuwe begeleidingsstructuur. Voorheen heette het simpelweg: studie- en loopbaancentrum. Maar Pauline kwam 8 jaar geleden al tot de conclusie dat die naam de lading niet dekte. Het onderwijs bij ROC Midden Nederland wordt sinds een aantal jaar ingericht langs de lijnen van passend onderwijzen en passend ondersteunen. Mooie begrippen, maar Pauline kan het compacter verwoorden: ‘Bij het CvS gaat het kort gezegd over het wegnemen van belemmeringen.’ Misschien is de naam Centrum voor Studentontwikkeling iets minder laagdrempelig, maar dekt wel veel beter de lading van dat wat ze doen.


Coaches en experts

In het voortgezet onderwijs (vo) is passend onderwijs heel anders georganiseerd dan in het mbo. Het vo werkt veelal met zogenaamde samenwerkingsverbanden. In het mbo krijgt elke instelling  een bepaald budget en dat kunnen ze aanwenden zoals dat het meest effectief is voor hun doelgroep. Zo heeft ROC Midden Nederland binnen het CvS loopbaancoaches, schoolmaatschappelijk werkers, experts passend ondersteunen en experts leren en gedrag in dienst. Deze experts zijn nodig voor de begeleiding van studenten met complexe problematiek. ‘Denk bijvoorbeeld aan een student met de combinatie van een leerprobleem en problemen thuis’, legt Pauline uit. Maar ook studenten die kampen met faalangst of paniekaanvallen kunnen bij het Centrum voor Studentontwikkeling terecht.

In sommige gevallen is het CvS al aan het begin van de schoolcarrière van een student in beeld. Bijvoorbeeld omdat de student bij een intake zelf aangeeft hulp te willen. Of omdat bepaalde problematiek al in een doorstroomdossier vanuit de vooropleiding vermeld wordt. Dan is het fijn om al preventief extra ondersteuning te kunnen bieden door de studentcoach of experts. Voor de studenten is de studentcoach het eerste aanspreekpunt in het geval dat ze vastlopen. Maar veel vaker dan dat we vooraf al iets weten, komen bepaalde belemmeringen juist pas naar boven op het moment dat de student al bij ROC Midden Nederland is gestart.


Diverse problematiek

De belemmeringen die studenten ervaren zijn heel divers. Soms begint het met het signaleren van een studievertraging of zien we een opvallend patroon van afwezigheid. Of lukt het de student op de leerwerkplek niet om mee te komen. Docenten en studentcoaches kunnen dan een hulpvraag stellen aan een team van experts. Er wordt dan samen onderzocht welke ondersteuning nodig is.. Ook leerbedrijven zijn een belangrijke factor hierin. ‘Eigenlijk is het voor iedereen maatwerk’, geeft Pauline aan. Er wordt echt per student begeleid. Soms ligt het zwaartepunt bij het coachen van de student zelf en op andere momenten zit het zwaartepunt meer bij het adviseren van de werkbegeleider bij het leerbedrijf.


Gezonde realiteitszin

Het CvS heeft heel veel expertise in huis en als zij dingen niet weten spreken ze hun grote netwerk aan. Ook als dingen buiten hun macht liggen. Zo hebben ze goede contacten met buurtteams en andere zorginstanties. Samen met een goede dosis realiteitszin probeert het CvS belemmeringen weg te nemen, zodat alle studenten het beste uit zichzelf kunnen halen. ‘Als je slechtziend bent kun je ook geen F16 piloot worden!’, grapt Pauline. Soms gaat het gesprek met de student juist over het zoeken en vinden van wat er bij hen past. Hiervoor heeft ROC Midden Nederland een heroriëntatieprogramma en coachen ze student naar een (nog) betere keuze.  Ook groepstrajecten zoals faalangsttraining in het kader van de mentale weerbaarheid en empowermenttrainingen om te leren omgaan met de stress van toetsen vallen onder de dienstverlening van het CvS. Pauline: ‘We bieden specialistische en concrete ondersteuning aan iedereen die onderwijs gerelateerde belemmeringen ervaart bij ROC Midden Nederland. En dan maakt het niet uit of iemand 16 of 60 jaar is!’

Vragen?

Heb jij vragen over trainingen die aangeboden worden? Wil je in contact komen met één van de experts? Of maak je je zorgen over een student? Neem gerust contact op met het Centrum voor Studentenontwikkeling via Syta Kasius op @email.

 

21 maart 2023
Automotive College
Bouw & Interieur College
ICT College
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: