Sterk Techniek Onderwijs regio Woerden-Montfoort-IJsselstein van start

robot

De Sterk Techniek Onderwijs regio Woerden-Montfoort-IJsselstein (STO WMIJ) krijgt 3 miljoen subsidie van het ministerie van OCW om technisch onderwijs in de regio te versterken. STO WMIJ zet zich de komende vier jaar in voor dit doel langs drie programmalijnen: Kwaliteitsimpuls, Beeldvorming en Gezamenlijk opleiden door VO-MBO-bedrijfsleven. De plannen gaan zorgen voor meer én beter opgeleide medewerkers in de techniek en voldoende vakmensen in de regio. 

Interne kick off 26 november
STO WMIJ trapt op dinsdag 26 november af met een interne kick off voor de docenten die invulling en uitvoering gaan geven aan de plannen in de drie programmalijnen. Dit vindt plaats in het Xperience Lab op de Tech Campus in Nieuwegein.

De middag is bedoeld om kennis met elkaar te maken en zicht te krijgen op de inhoud van het projectplan Sterk Techniek Onderwijs voor de regio. De groep wordt welkom geheten door Nico de Jong, directie Cals IJsselstein. Daarna wordt gezamenlijk gestart met een inspirerende workshop van Bèta & Tech Mentality. In een recent onderzoek laten zij zien hoe jongeren tegen techniek aankijken. Het is belangrijk voor ontwikkelaars om zich daar bewust van te zijn. De projectleiders zullen vervolgens uitleg geven over de drie projectlijnen. Hiermee willen de projectleiders voorbereidingen treffen om vanaf januari goed te kunnen starten met de deelprojecten.

Start STO WMIJ op 10 januari
Op 10 januari 2020 staat de externe kick off gepland. Alle genodigden; STO MWIJ partners, belanghebbenden en wethouders uit de drie gemeentes; Woerden, Montfoort en IJsselstein maken een bustour langs de VO scholen; Kalsbeek, Wellant en Cals. Op elke locatie zal een feestelijke opening worden georganiseerd om de start van STO WMIJ te vieren.

Regionale samenwerking Woerden - Montfoort - IJsselstein
Bestuurders van de onderwijsorganisaties Cals College IJsselstein, Kalsbeek College, Minkema College, ROC Midden Nederland, MBO Rijnland, Wellant College Montfoort en Futura College én de Vrienden van de Techniek van het Cals College, Woerdens Techniek Talent en Bouwmensen Utrecht hebben in maart 2019 hun handtekening gezet onder de plannen om technisch onderwijs in de regio te versterken. Bijzonder aan de samenwerking in deze regio is dat er al een actieve bedrijvenkring om de onderwijsinstellingen heen staat en dat alle partijen, buiten de organisatiebelangen om, zich committeren aan het regiobelang van Sterk Techniekonderwijs.

26 november 2019
ROC Midden Nederland
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: