Smart Technician ontmoet QBTEC

Certificaten Smart Technician

De afgelopen tien weken hebben twee teams met ieder drie studenten Technicus Engineering van ROC Midden Nederland een vraagstuk opgelost voor QBTEC. De door Jeroen van Amstel en Bas van der Werf geformuleerde opdracht luidde als volgt; het ontwikkelen van een slimme opslag/stelling voor alle kabelhaspels. Met als hoofddoel het creëren van orde, overzicht en gemak op de productievloer. Aan de opdracht is een competitief element toegevoegd door het winnende team de mogelijkheid te bieden de voorgedragen oplossing daadwerkelijk te implementeren in het bedrijf. 

Tijdens een afrondende bijeenkomst op de Tech Campus in Nieuwegein zijn maandag 17 november de certificaten aan de deelnemers uitgedeeld en is het winnende team bekend gemaakt.

Het studententeam “PSW Techniek en Kabelmanagement” (met daarin Patrick van Schaik, Sander Blokland en Wessel de Bruin) is door QBTEC als winnaar uitgeroepen. Dit team is in gesprek met QBTEC over het uitrollen van de door hun voorgestelde oplossing. Het team “Kabelmanagement” (met daarin Thijmen van Gorkom, Toon van Ewijk en Tim de Jong) heeft een prachtige tweede plaats behaald en daarmee evenwel een mooie ervaring opgedaan.

Op de Tech campus in Nieuwegein volgen tweedejaars studenten Technicus Engineering de succesvolle keuzeprojecten Smart Technician. In een periode van 10 weken gaan de studenten wekelijks een middag naar een bedrijf om in de praktijk te leren hoe het ontwerpen en produceren van een product in zijn werk gaat. Projectleider Michael van der Vlist: “Met deze vorm van leren wil Tech College het onderwijs dichter bij de beroepspraktijk brengen en het concept van een hybride leeromgeving in de praktijk brengen”.

18 november 2020
ROC Midden Nederland
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: