ROC Midden Nederland sorteert slim voor op de toekomst

student zonnepanelen

Met binnenhalen subsidies kan ROC Midden Nederland nog beter aansluiten op zeer actuele thema’s duurzame energie en mobiliteit

ROC Midden Nederland heeft najaar 2020 twee subsidies toegewezen gekregen door het Regionaal Investeringsfonds (RIF). De middelen die met de subsidie vrijkomen, zet het ROC Midden Nederland onder meer in met het oprichten van vakcentra. Er wordt zeer nauw samengewerkt met regionale bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie en duurzame mobiliteit, het HBO en de regionale overheden. Daarmee houdt de Tech Campus van het ROC Midden Nederland koers op de belangrijke toekomstthema’s duurzame energie en mobiliteit.

“Nou toekomstthema’s… Zo zou ik ze eigenlijk niet willen noemen. Het zijn immers thema’s die nu al bepalend zijn voor veel beleidsagenda’s,” aldus directeur Tech Campus Nieuwegein Robert Koch. “We hebben stevige ambities in Nederland. Zo moeten we in uiterlijk 2050 allemaal van het aardgas af zijn. Dat vraagt om goed opgeleid technisch personeel. Als ROC Midden Nederland zijn wij het die die mensen opleiden.” En daar wringt ook de schoen. In de regio Utrecht is er nu al een groot tekort aan technisch opgeleid personeel; door geplande maatregelen in de energietransitie verwacht de provincie in 2023 zelfs 15.000 banen vacant te hebben. Jan Lauwerijssen, docent en projectleider Energietransitie van de Tech Campus: “Met deze subsidie kunnen wij goed voorsorteren op de toekomst. Het is immers noodzakelijk om de opleidingen op de Tech Campus aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector. Zo leiden wij goed toegeruste, technische medewerkers op die de provincie Utrecht - sterker nog: heel Nederland -  helpen om de duurzaamheidsambitie te realiseren.”

Van je eigen auto naar bike sharing
De tweede subsidieaanvraag die door het RIF is toegewezen, heeft tot doel het automotive onderwijs van ROC Midden Nederland toekomstbestendig te maken en beter aan te laten sluiten op de behoeften en ontwikkelingen van de mobiliteitsbranche in de regio. Robert Koch: “Ga maar na. Er gebeurt ongelooflijk veel op het gebied van mobiliteit. Denk maar aan elektrisch of waterstof rijden en de komst van de zelfrijdende auto. Als je op een willekeurige dag de binnenstad van Utrecht inloopt, zie je veel deelfietsen, -scooters en –auto’s. Nieuwe concepten die bijvoorbeeld de vraag opwerpen: wil je een auto bezitten of wil je er alleen toegang toe wanneer het jou uitkomt?” Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de automotive-studie van het ROC Midden Nederland. Docent en projectleider Duurzame Mobiliteit Sander de Wijer: “Als ROC zijn wij van praktijkgericht onderwijs. Ons onderwijs moet dus aansluiten bij wat er nu speelt, maar ook in de toekomst. Om goed voorbereid te zijn,  werken we dan ook nauw samen met het regionale bedrijfsleven. Samen bevorderen we de instroom van studenten, maar we leiden ook werknemers op van onze partners.

21e-eeuwse vaardigheden
Robert Koch: “We zijn uiteraard heel erg blij met de toekenning van beide subsidies. Duurzaamheid en mobiliteit zijn concrete thema’s waar het bedrijfsleven en wij nu al mee bezig zijn. Ontwikkelingen binnen deze thema’s gaan razendsnel. Wie had verwacht dat de deelfiets zo snel zou opduiken in het straatbeeld? Alleen opleiden voor wat nu nodig is, zet je snel op een achterstand. Daarom besteden we veel aandacht in onze opleidingen aan zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden. Zo stimuleren we onze studenten in kritisch en creatief denken, cyber awareness, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Vaardigheden die - ook in de toekomst- meer dan waardevol zijn!”

29 oktober 2020
ROC Midden Nederland
Automotive College
Bouw & Interieur College
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: