Robots met groene vingers in binnentuinen Tech Campus

Student werkt aan lopende band

Tweedejaars studenten van de opleiding Technicus Engineering/Smart Technology kunnen dit schooljaar kiezen voor een wel heel bijzonder project. In de binnentuinen van de Tech Campus worden namelijk groentetuintjes gerealiseerd die worden ingezaaid en onderhouden door Farmbots (landbouw- of teeltrobots). De studenten, die gespecialiseerd zijn in het toepassen van slimme techniek, zullen de Farmbots zelf ontwerpen, bouwen en programmeren zodat deze zaadjes kunnen planten, de groeiende groente bewateren, onkruid wieden en de opbrengsten kunnen rooien.

Beter gebruik maken van kleine oppervlakten
De Farmbots zijn op de Tech Campus geïntroduceerd door docent Jan Lauwerijssen. Hij zag de Farmbots voor het eerst op de LinkedIn pagina: Interesting Engineering. “Ik vond dit meteen een heel interessant project voor onze studenten Technicus Engineering. Van hen wordt verwacht dat zij steeds breder gaan denken. Tijdens de opening schooljaar van de Tech Campus riep de gastspreker: mr. drs. Marjan Minnesma van Urgenda op om onze studenten uit te dagen op klimaatvraagstukken, aandacht te hebben voor de circulaire economie en meer te doen met minder ruimte. Aangezien ons schoolgebouw beschikt over een aantal verwilderde binnentuinen waar weinig gebruik van wordt gemaakt zag ik direct mogelijkheden om aan deze oproep gehoor te geven. Mijn plan heb ik ingediend bij de directie en collega’s van de Facilitaire Dienst. De eerste binnentuin is inmiddels vrij gemaakt, zodat studenten in periode 3 en 4 (vanaf februari) met het project aan de slag kunnen.”

Geslaagde pilot mogelijk uitbreiden
Jan: “We starten het project met een groep 2e jaars en als de pilot slaagt kunnen we het verder uitbreiden. Denk aan het composteren van restafval, opvangen van regenwater en toepassen van zonnepanelen. Ik zie ook mogelijkheden voor cross overs met andere opleidingen bijvoorbeeld hout- en metaalbewerking voor het maken van de bakken of het timmeren van een afdak. En wie weet, als de opbrengst heel goed is kunnen we ook nog een uitstapje maken naar de horeca opleidingen.”

Projectonderwijs op de Tech Campus
“Het project Farmbot sluit perfect aan bij de thema’s waar op de Tech Campus in het onderwijs samen met het bedrijfsleven hard aan gewerkt wordt: duurzame mobiliteit, energietransitie en industrie 4.0 (Smart technology). Studenten van alle BOL 4 opleidingen krijgen projectonderwijs in de vorm van levensecht leren. Zij werken samen in teams, met studenten van andere opleidingen aan echte projecten uit o.a. het bedrijfsleven. Denk aan projecten rond zorgtechnologie, cloudtechnologie, Smart technician en nu ook de Farmbots.

Koppeling andere onderwijsinstellingen
“Voor de Farmbot is open source software beschikbaar waardoor studenten zelf met de robot kunnen experimenteren en aanpassingen kunnen doen. Via online communities kunnen ze ook ideeën uitwisselen met andere gebruikers en vragen stellen aan studenten van andere onderwijsinstellingen. Er zijn al meerdere scholen o.a. hbo bezig met dit soort projecten. Indien mogelijk willen wij ook de koppeling maken met het vmbo uit ons netwerk.”

Farmbots op Techniekmarkt
De plannen voor het project Farmbots werden al gepresenteerd tijdens de Techniekmarkt op 23 januari jl. Inmiddels hebben 8 groepjes studenten enthousiast gekozen voor deze uitdaging. Andere studenten gaan aan de slag met zonnepanelen en rolstoelvriendelijke ingangen.

Meer informatie:
De ontwikkelingen zijn binnenkort te volgen op onze social kanalen en website: www.techcollege.nu
Voor meer informatie over het project Farmbot op de Tech Campus, kunt u contact opnemen met: Docent Jan Lauwerijssen via e-mail: j.lauwerijssen@rocmn.nl

4 februari 2020
ROC Midden Nederland
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: