RIF project leidt tot excellent onderwijs op de Tech Campus ROC Midden Nederland

leermeester metaal

De Tech Campus van ROC Midden Nederland deed in 2014 een subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF), voor de ontwikkeling van een technologieroute. Het plan omvatte een zestal pijlers om het techniekonderwijs, in het bijzonder het metaalonderwijs, in de regio Utrecht een impuls te geven. Het resultaat van de inspanningen is groot. De metaal- en mechatronica opleidingen van Tech College ontvingen van de onderwijsinspecties onlangs zelfs het hoogste predicaat “Goed”. Deze waardering wordt onderschreven door het bedrijfsleven en de studenten.

Doelen technologieroute
Peter Brouwer, afdelingsmanager Tech College: “De maakindustrie heeft al jaren grote behoefte aan goede en steeds hoger opgeleide medewerkers met vakkennis én kennis van smart technology, automatisering en digitalisering. Met de RIF gelden is daarom, in samenwerking met het bedrijfsleven, de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan: 1) het aanpassen van bestaande opleidingen, 2) het ontwikkelen van nieuwe opleidingen, 3) het ontwerpen van keuzedelen, 4) de ontwikkeling van een praktijkcentrum, 5) de bijscholing van docenten en 6) aan de instroombevordering.”

Nieuwe opleidingen en keuzedelen
In het RIF project hebben onderwijs en bedrijfsleven zich gericht op verduurzaming van het opleidingsportfolio en de opleidingsinhoud. Dit heeft onder meer geleid tot 5 nieuwe opleidingstrajecten, waaronder nieuwe versnelde routes voor havisten en 1- of 2-daagse varianten van reguliere mbo opleidingen. “Tegen de stroom in is hierdoor de instroom op de metaalopleidingen toegenomen en zijn er door extra communicatie inzet ook nieuwe doelgroepen (o.a. havisten) bereikt”, aldus Peter Brouwer. Wat betreft de opleidingsinhoud zijn er 18 keuzedelen ontwikkeld waarmee studenten hun opleiding kunnen verbreden of verdiepen. Een greep uit het aanbod; lean & creatief, lastechniek voor gevorderden, robotica en 3D-tekenen.

Samenwerking bedrijven en bijscholing docenten
De samenwerking met het bedrijfsleven is ook sterk verbeterd. In bedrijvenpanels is de opleidingsbehoefte geïnventariseerd, het opleidingsportfolio geëvalueerd en zijn aanpassingen gedaan. Verder is de proeve van bekwaamheid in de praktijk steviger neergezet, sponsoren bedrijven apparatuur of leveren zij gastdocenten. Ook aan de kwaliteiten van docenten is hard gewerkt. In een bijscholingstraject hebben ze vaktechnische, didactische en 24 century skills opgedaan.

Praktijkopleiders en Technisch Leidinggevende
Van groot belang voor het onderwijs in de praktijk zijn de praktijkopleiders. Speciaal voor deze groep is in het RIF project een opleiding ontwikkeld en worden bijeenkomsten georganiseerd met o.a. aandacht voor examinering en begeleiding van de student. Peter Brouwer: “Om de cirkel rond te maken leiden we via de route Technisch Leidinggevende, samen met SBB, praktijkopleiders op. Zo verduurzamen we het onderwijs en worden medewerkers van bedrijven geschoold om weer nieuwe medewerkers te kunnen opleiden.”

Vakcentrum Maakindustrie in ontwikkeling
De ontwikkeling van een praktijkcentrum is de laatste pijler waar nu aan gewerkt gaat worden. Door de ondertekening van de Letter of Intent (LOI) met het Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland (OBM) in juni 2018 is een belangrijke volgende stap gezet in de ontwikkeling van Het Vakcentrum Maakindustrie. Dit Vakcentrum, een vergaande samenwerking tussen ROCMN en OBM, zal op een nader te bepalen locatie in Utrecht of Nieuwegein, DE plek worden voor state-of-the-art onderwijs voor de maakindustrie.

RIF gelden
Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

 

13 juli 2019
ROC Midden Nederland
Tech College

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: