Profiel PIE voor vmbo leerlingen VOLT! Toekomstmakers op Tech Campus

VO leerlingen op Tech Campus

ROC Midden Nederland en VOLT! Toekomstmakers starten gezamenlijk vakmanschapsroute

Vanaf september 2019 wordt op de Tech Campus van ROC Midden Nederland gestart met uitvoering van de profielmodulen uit het vmbo-profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE). De VOLT! leerlingen die meedoen aan het traject hebben de mogelijkheid om vanaf leerjaar 3 op het vmbo een niveau-2 diploma binnen 3 jaar te halen, of sneller een mbo- 3 of 4 diploma te halen. Hiermee kan tot een jaar tijdwinst behaald worden.

40 leerlingen al tijdens vmbo aan de slag op Tech Campus
Veertig leerlingen van de vmbo-school VOLT!, die hebben gekozen voor het profiel PIE, gaan op de Tech Campus aan de slag met theorie en praktijk in de vorm van toekomstgerichte, uitdagende projecten. De leerlingen uit verschillende leerwegen worden verdeeld over twee klassen en komen twee dagen per week naar Nieuwegein. De ene klas komt op maandag en dinsdag bij verschillende techniekafdelingen, de andere klas op donderdag en vrijdag.

Doorlopende leerlijn doel van traject
Het hoofddoel van de nieuwe route is het opzetten van een doorlopende leerlijn waarbij de overstap naar het mbo vloeiend gaat. De leerlingen raken alvast vertrouwd met de manier van onderwijs, gang van zaken op het mbo, de omgeving en de docenten. De verwachting is dat de leerlingen vanuit deze route makkelijker doorstromen naar werk of een vervolgopleiding op het mbo of zelfs hbo.

Samenwerking vmbo-mbo
Aan de ontwikkeling van het programma en de organisatie is, sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, intensief samengewerkt door ROC MN en VOLT!. De betrokkenheid van het vo is belangrijk voor het juiste pedagogisch en didactisch klimaat. De inbreng van docenten mbo is vooral inhoudelijk op het technische en didactische vlak. Door de samenwerking is er ook sprake van kennisuitwisseling. Ook in de begeleiding van de leerlingen tijdens het doorlopen van de route vindt continu afstemming en samenwerking plaats.

Profiel PIE
In het profiel PIE komen installatietechniek, elektrotechniek, mechatronica en metaaltechniek samen. Aan de hand van tekeningen leren de leerlingen hoe installaties en producten in elkaar zitten. Die tekeningen en producten moeten ze ook zelf maken en/of aansturen. In het programma op de Tech Campus wordt gewerkt in projecten waar verschillende thema’s, zoals duurzaamheid centraal staan.

Kennismaken
Op 2 juli is er een kennismakingsbijeenkomst voor de leerlingen en hun ouders. Zij maken kennis met het onderwijsprogramma, horen hoe de pilot georganiseerd wordt, hoe het mbo in elkaar zit en wie de betrokken docenten zijn. Er is ook een rondleiding door het gebouw en langs de lokalen waar de lessen verzorgd zullen worden. (Tech Labs, Zorg Labs en Expierience Labs)

Klaar voor de toekomst
Uitdagend techniekonderwijs dat aandacht heeft voor de technologische revolutie is meer dan noodzakelijk. VOLT! en ROCMN spelen hier op in, door de handen ineen te slaan. Dankzij de unieke samenwerking zijn de leerlingen verzekerd van een opleiding die hen voorbereidt op een succesvolle carrière in een van de vele uiteenlopende technische beroepen en hen opleidt tot de vakman- of vakvrouw waar Nederland zoveel behoefte aan heeft.

27 juni 2019
ROC Midden Nederland
Tech College

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: