Opleidingen Tech College mee in trend: slimme techniek

Studenten technicus engineering

Vernieuwd opleidingsaanbod

Op de Tech Colleges van ROCMN worden de laatste ontwikkelingen gevolgd om in het onderwijs optimaal aan te sluiten op de arbeidsmarkt. Het opleidingsaanbod verandert daarin voortdurend mee. Op het Tech College in Nieuwegein leren studenten tegenwoordig alles over slimme machines en apparaten in de opleiding Smart Technology en in Amersfoort staan slimme gebouwen centraal in de opleiding Smart Building.

Smart Technology, Nieuwegein
Op de Tech Campus is de “oude” opleiding Middenkader Engineering veranderd in de opleiding Technicus Engineering/Smart Technology.

In de opleiding komen verschillende disciplines aan bod. Studenten maken kennis met werktuigbouwkunde, installatietechniek, elektrotechniek, mechatronica en robotica maar kiezen geen specifieke uitstroomrichting. Ze geven voor een groot deel zelf vorm aan hun opleiding door middel van projecten, stages en verdiepende keuzedelen. Zo bepalen studenten zelf welke richting ze het meest willen ontwikkelen. De opleiding ronden ze af als specialist in een van de vakgebieden of juist breder opgeleid. In het curriculum is er veel aandacht voor slimme techniek, zoals robotica, domotica en internet of things.

De opleiding gaat van 3 naar 4 jaar en is breder van opzet. Er is hierdoor meer tijd voor stage en verdieping. Het is wel mogelijk om deze opleiding sneller af te ronden. Als een student hiervoor in aanmerking komt, kan hij/zij halverwege het tweede leerjaar versnellen. De opleiding duurt dan 3 jaar in plaats van 4 jaar.

Lees meer op de opleidingskaart:

https://tech.rocmn.nl/opleiding/technicus-engineering-smart-technology-bol-mbo

Smart Building, Amersfoort

Op het Tech College in Amersfoort worden de opleidingen Middenkader Engineering Elektrotechniek en Middenkader Engineering Installatietechniek samengevoegd. Een nieuwe opleiding Smart Building komt hiervoor in de plaats. In combinatie met de opleiding Bouwkunde leren studenten duurzame gebouwen realiseren. Ze leren advies geven en worden gesprekspartners van leveranciers en aannemers. De opleiding bereidt studenten voor op wat er nodig is om een slim gebouw te kunnen bouwen.

Smart Building Carrieremap

 

Lees meer op de opleidingskaart:

https://tech.rocmn.nl/opleiding/smart-building-bol-mbo

10 oktober 2019
Bouw & Interieur College
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: