Internationaal bezoek voor studenten Tech College

presentatie

Op maandag 13 juni ontvingen de studenten van het Tech College een internationaal gezelschap. Acht studenten Technicus Engineering mochten namelijk hun opdracht presenteren aan de drie gasten van het bedrijf Kummler+Matter en Elektroline Inc.


A special guest!

Kummler+Matter is totaalleverancier van bovenleidingsystemen en als onderhoudsbedrijf en projectaannemer verantwoordelijk voor het totale bovenleidingsysteem en ophangen van isolatoren. De delegatie die de Tech Campus bezocht bestond uit de bedrijfsleider van Kummler+Matter John Verheul, projectmanager Hans Herweijer en MT lid van Electroline Inc. Josef Hájek. Josef is wereldwijd leverancier van onder andere isolatoren en speciaal voor deze gelegenheid vanuit zijn standplaats Tsjechië naar Nederland gekomen om met eigen ogen te zien wat de studenten hebben bedacht!

Docenten Jesse van Leeuwen en Jan Lauwerijssen van ROC Midden Nederland hebben afgelopen periode met de studenten aan een opdracht van Kummler+Matter gewerkt. Het doel van de opdracht was het herontwerpen van een isolator. Daarbij moesten de studenten onderzoek doen naar toegepaste materialen en productiemethodes. Naast een hele lijst technische specificaties moest met het herontwerp de totale CO2 uitstoot worden gereduceerd. Een pittige opdracht!

Onder de indruk

De studenten presenteerde in duo’s, in het Engels aan de drie gasten. Hierbij werden hun ideeën, 3D-design en prototype gepresenteerd. Van grondstof tot productie en installatie moest er rekening gehouden worden met een lagere CO2 uitstoot. Alle keuzes, zoals de keuze voor het materiaal, kostenafwegingen en draagkracht werden nadien uitgebreid met Josef (in het Engels!) aan de tand gevoelt.

Josef en zijn Nederlandse partners van Kummler+Matter waren zichtbaar onder de indruk van de professionele presentaties en de gemaakte prototypes van de studenten. Na dit positieve bezoek zal de samenwerking met Kummler+Matterzal dan ook de aankomende jaren geïntensiveerd worden.

Kummler+Matter
16 juni 2022
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: