Flexibele modules Technicus Mechatronica van start

technicus mechatronica

Goed nieuws voor het vakgebied mechatronica! De flexibele vakleer-modules voor Technicus Mechatronica, die ROC Midden Nederland en NCOI (onderdeel van Salta Group) hebben ontwikkeld, in samenwerking met MAKE Center, zijn gereed! Mechatronica is een sector waar drie vakgebieden bij elkaar komen: werktuigbouwkunde, elektro- en besturingstechniek. Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is er gewerkt aan de flexibilisering van het onderwijs. En vanaf maart 2024 zijn deze vijf modules, als volwaardige mbo opleiding én als losse modules, te volgen op de Tech Campus en bij het MAKE Center in Nieuwegein.

Aanleiding

De aanleiding om het onderwijs te flexibiliseren was de vraag vanuit werkgevers en werknemers in de Maakindustrie . Er bleek een grote behoefte aan scholing van werknemers en zij-instromers daarom hebben deze onderwijsinstellingen gezamenlijk de opleiding geflexibiliseerd en gepersonaliseerd. De techniek verandert razendsnel. Technologische vernieuwingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van werknemers, zowel met betrekking tot technische principes en technologische vernieuwingen, als op het gebied van softskills.

Modules

De verschillende modules van de opleiding kunnen apart van elkaar gevolgd worden. Als geheel vertegenwoordigen ze het volwaardige vakvaardigheden-deel voor het MBO-diploma Technicus Mechatronica niveau 4. Kern van deze nieuwe opzet is dat de beroepspraktijk centraal staat. We maken optimaal gebruik van leren op de werkplek. Ook bij de examinering sluiten we nauw aan bij de beroepspraktijk. Denk hierbij ook aan flexibele opleidingsmomenten en -vormen. Iedere student volgt een persoonlijke leerroute op basis van wat je aan kennis en vaardigheden al beheerst. En het geheel is volledig toegesneden op individuele leermogelijkheden en tempo op de werkplek.

De onderstaande modules maken onderdeel uit van de opleiding :

-             Fundamentals

-             Basiskennis en vaardigheden

-              Tekenen en ontwerpen

-             Installeren, monteren en aansluiten

-             Testen en inregelen

-             Begeleiden, aansturen, plannen en organiseren

 

Het volledige MBO-diploma Technicus Mechatronica niveau 4 wordt behaald als naast deze modules ook de generieke vakken en 3 keuzedelen worden behaald.

 

Kiezen en aanmelden

Door de student kan een keuze gemaakt worden op inhoud door het toevoegen van onderdelen, een specialisatie of juist verbreding. Kijk voor een beschrijving van alle verschillende modules en de aanmeldmogelijkheden op de website van ROC Midden Nederland of het MAKE Center. Of neem gerust contact op met accountmanager bij mbo voor professionals Anton van der Lugt via @email of 06-54985837. Of contacteer de relatiemanager van MAKE Center Kim Bakker via @email of 06-13959947.

           

7 december 2023
ROC Midden Nederland
Mbovoorprofessionals
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: