Energietransitie opschalen en opschieten

Voorzitter Urgenda

Tech Campus opent schooljaar met aandacht voor duurzaamheid door voorzitter Urgenda.

Op donderdag 22 augustus vierde Tech Campus ROC Midden Nederland de opening schooljaar, alweer voor de derde keer, met alle medewerkers van de vier techniekcolleges: Bouw& Interieur, Tech, ICT en Automotive. Directeuren Robert Koch en Ruud van Diemen trapten samen af en heetten iedereen van harte welkom. Speciale aandacht was er voor nieuwe medewerkers en DIO’s die zich met behulp van de werpmicrofoon even konden voorstellen. Ook de kwartiermakers van de vakcentra die op de campus in ontwikkeling zijn werden voorgesteld. Applaus was er voor de toekenning van de subsidie voor het programma Sterk Techniek Onderwijs en de programma’s met de vo scholen. Deze zijn cruciaal voor de instroom van studenten, aldus Robert.

Na een korte pauze was het podium voor Marjan Minnesma, voorzitter Urgenda: organisatie voor innovatie en duurzaamheid. In de eerste helft van haar indrukwekkende lezing schetste Marjan de urgentie van de klimaatverandering. Dit deed zij door cijfers te tonen van o.a. toenemende CO2 uitstoot, opwarming van de aarde, het smelten van gletsjers en de stijging van de zeespiegel. In het tweede en optimistischere deel van de lezing gaf zij vooral voorbeelden en praktische oplossingen om Nederland te verduurzamen volgens het actieplan 2030. Aandacht voor de energietransitie, het energiezuinig maken van woningen, zuiniger gebruik van grondstoffen en duurzame mobiliteit.

Onderwerpen die ook op de Tech Campus hoog op de agenda staan. “Want de jongeren van nu hebben het, in tegenstelling tot de politiek en journalistiek, wel begrepen. Getuige alle milieudemonstraties van het afgelopen jaar. Het onderwijs zou wat mij betreft gericht moeten zijn op het communicatiever en mondiger maken van jongeren om milieuvriendelijkere maatregelen een kans te geven. Want in de praktijk werken nu vooral mensen uit vorige generaties. Ook zouden jongeren integraler moeten worden opgeleid, want de ene oplossing kan een probleem veroorzaken aan de andere kant. Jongeren moeten verder worden uitgedaagd slimmer na te denken over het gebruik van een oppervlak. We hebben in de techniek echt heel veel mensen nodig die iets kunnen en die niet alleen maar praten” aldus Marjan.

De lezing riep veel vragen op bij het aanwezige publiek. Zo werd er aan het management gevraagd hoe het zit met onze eigen schoolgebouwen, als het gaat om toepassen van zonnepanelen en b.v. parkeerplaatsen v.s. elektrische fietsen en laadpalen. Andere vragen gingen over de batterijen van elektrische auto’s, bevolkingsgroei en kernenergie als oplossing. Ook vroegen mensen naar manieren om hun eigen huis klimaatvriendelijker te krijgen. Op alle vragen kwamen duidelijke antwoorden en voor wie dat wil is er meer informatie beschikbaar op www.urgenda.nl

Na een lunchpauze introduceerden Robert en Ruud de nieuwe onderwijsvisie Tech Campus. Aan de visie rondom Gepersonaliseerd Leren is door het CCT (cross campus team) afgelopen jaar hard gewerkt. In gemêleerde groepen werd de visie en de manier van leren en werken met elkaar verder besproken. Elke groep koos een praktisch en haalbaar voorbeeld om komende tijd al mee aan de slag te gaan.

Robert en Ruud gaven eind van de dag een korte plenaire terugkoppeling aan de hand van de tekeningen die de visual artist tijdens de dag had vastgelegd. De projectleiders van de diverse Tech Campus projecten maakten einde dag nog een start met hun werkgroep leden. De geslaagde dag werd afgesloten met een borrel.

22 augustus 2019
ROC Midden Nederland
Automotive College
Bouw & Interieur College
ICT College
Tech College

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: