Duurzaamheid- en Energie Challenge Tech Campus Nieuwegein uitdaging voor studenten

Docent ICT geeft les

Op 2 juli presenteren studenten van de Tech Campus Nieuwegein hun energieadvies voor verduurzaming van de leslocatie Harmonielaan 2 aan het bestuur van ROC Midden Nederland. Voor het zover is komen zij elke vrijdag naar school voor extra onderwijs over diverse thema's uit de energietransitie en, bij voldoende deelname, een extra certificaat.  

De Duurzaamheid- en Energie Challenge op de Tech Campus Nieuwegein is in mei van start gegaan met een bruisende kick off. Een twaalftal studenten van diverse opleidingen gaat in groepjes de strijd met elkaar aan om het meest overtuigende energie- en verduurzamingsadvies voor hun eigen schoolgebouw uit te brengen. 

De komende twee maanden werken de studenten, naast hun reguliere opleiding Technicus Engineering, Bouwkunde, Elektrotechniek, Civiele Techniek en ICT, aan het opstellen van hun advies. Zij worden daarin bijgestaan door toonaangevende bedrijven uit de regio. Een aantal van deze bedrijven verzorgt ook een inhoudelijk onderdeel van de kick off en/of het lesprogramma. 

Marco van Vliet, Radiair Totaalinstallatie: "Ontzettend bijzonder om een bijdrage te mogen leveren aan het onderwijs van deze enthousiaste en leergierige studenten. Deze Challenge is een mooie manier om projectonderwijs vorm te geven. Tijdens een rondleiding hebben we met een warmtecamera gekeken naar de "zwakke plekken" in het gebouw. Daar valt winst te behalen!." 

Sander Ekstijn, Energieconsultant: "Leuk om voor inspiratie te mogen zorgen voor deze belangrijke toekomstige technici, maar ook zelf weer wijzer geworden!" 

Stefan Maatman, CFP Green Buildings: "Wij willen alle gebouwen in Nederland verduurzamen door energie te besparen. Wij hebben hiervoor software ontwikkeld. De studenten van de Tech Campus mogen hier gebruik van maken voor het berekenen en bepalen van hun energieadvies. Door te kijken naar verbruik of besparing van bijvoorbeeld verwarming, dakisolatie, zonnepanelen en LED verlichting kan het energielabel van een pand aanzienlijk verbeteren." 

Opdrachtgever van de Challenge is de dienst Facilitair Bedrijf van ROCMN. In de persoon van Frank de Boer. Docenten van de Tech Campus uit de vakgroep duurzame energie staken de koppen bij elkaar en kwamen tot een aantrekkelijk lesprogramma en deze Challenge. Jan Lauwerijssen, docent Engineering, Jeroen Voeten docent Smart Building en ICT docent Jorge Liauw betrokken ook bedrijven uit hun netwerk en bundelen hun kennis vanuit de verschillende disciplines. 

Liauw: "Naast mijn rol als docent ben ik ook projectleider Expertisecentrum ICT voor de Tech Campus. Er zijn al veel plannen en ideeën. We willen bijvoorbeeld met sensortechnologie gaan kijken hoe we de informatie van licht, temperatuur en luchtkwaliteit per lokaal naar een centrale plek kunnen brengen. Nu loopt iemand rond om de waardes op te schrijven. Het zou handig zijn als die data via machine-learning en de Cloud in een dashboard komt en je een melding krijgt wanneer er een raam open moet om te ventileren. Het is de bedoeling veel meer data te verzamelen om vervolgens de juiste beslissingen te nemen voor bouwtechnische aanpassingen. We willen zien wat de impact is van het aantal mensen in een gebouw of een klaslokaal. Hoeveel energie gebruikt zo'n lokaal en met sensors detecteren dat er niemand meer is om vervolgens de apparatuur en slimme verlichting automatisch uit te schakelen."  

Maura 3e jaars student Bouwkunde: "Thema's als energiebesparing en verduurzaming hoor je steeds meer. Het is goed voor mijn toekomst om daar nu al zoveel mogelijk over te leren. Het onderwerp is interessant, een extra certificaat staat natuurlijk ook goed op mijn CV. Ik vind het vooral leuk om te leren van de expertise van andere studenten. Van ICT en apparatuur weet ik nu nog niks. Mijn inbreng zit vooral in de bouwkundige kant van het advies. 

Student Tony, 2e jaar Civiele Techniek, "Ik zie de energietransitie als een grote uitdaging. Ik wil graag leren wat mijn bijdrage daarin kan zijn. Vanuit mijn vakgebied kijk ik natuurlijk vooral naar de situatie rondom het gebouw. Thema's als bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en comfort." 

Student Stef, 2e jaar ICT security: Het implementeren van IOT apparatuur voor het verduurzamen van een gebouw klinkt heel interessant in mijn oren. Bijvoorbeeld een Arduino toepassen om luchtvochtigheid en temperatuur te meten, automatisch detecteren van zonneschermen om te kijken of ze open of dicht zijn. Het meten en aansturen vanuit een centraal punt van diverse data, daar wil ik mij voor inzetten." ​

1 juni 2021
ROC Midden Nederland
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: