Bouw MAKE Center van Start

MAKE Center 1e paal event

Donderdag 17 september was het zover. Om 9.10 uur arriveerden de eerste genodigden. Het plein achter ROCMN, Harmonielaan 2 in Nieuwegein, was feestelijk aangekleed. Een mobiele koffiebar stond al klaar om iedereen te voorzien van een warme kop koffie. Genodigden van ROC MN, OBM, Metaalunie, provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein en techniekorganisaties in de regio waren aanwezig op deze mooie zonnige dag.

Om 10.00 uur heetten Jan van Walraven en Johan Spronk, bestuurders van MAKE Center, alle aanwezigen van harte welkom op het eerste paal evenement. Met het overhandigen van een gefreesde aluminium plaat, als 1e steen van het MAKE Center, werd symbolisch het huwelijk tussen ROC Midden Nederland en OBM Midden Nederland bevestigd.

De eerste paal was eigenlijk al de laatste paal. De freesmachine stond zelfs al klaar om door te gaan naar de volgende klus. Om de geluidsoverlast te beperken voor zowel studenten als voor omwonenden én sneller te kunnen bouwen is er voor gekozen om de heipalen in de grond te frezen. Gelukkig was een fotomoment op de bouwplaats nog mogelijk. Vervolgens werd het bouwbord langs de weg onthuld door Robert Koch en Jeroen de Graaf, het interim directie duo van MAKE.

Met deze nieuwe praktijkhal wil MAKE Center het volgende realiseren:

  • De schaarste aan goede vakmensen oplossen
  • Een nog betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt
  • Met grote flexibiliteit deelnemen aan technologische ontwikkelingen in ons vakgebied
  • Een leven lang leren stimuleren, het MBO diploma is geen eind, maar een begin
  • Minder conjunctuur gevoelig maken van opleidingen, door in eerste instantie de beroeps begeleidende Leerweg (BBL) maar als het nodig is ook de Beroeps Opleidende leerweg (BOL) aan te bieden
  • Goede mogelijkheden voor omscholing naar een baan in de maakindustrie
  • Op den duur ook een niveau 5 opleiding op HBO niveau, Associated Degree aan te bieden.

De komende maanden zal worden gewerkt aan de bouw van deze nieuwe praktijkhal waar studenten, docenten en vakmensen van bedrijven uit de regio samen komen, samen werken én van elkaar leren. Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van de (specificaties van de) machines waarmee in het MAKE Center gewerkt zal worden. Eind februari 2021 zal het MAKE Center volgens verwachting worden geopend. Wij willen dit heel graag doen met onze leerbedrijven. Of dit te zijner tijd kan en in welke vorm hangt, zoals jullie zullen begrijpen af van de richtlijnen m.b.t. ontvangst van grote(re) groepen mensen. 

Met het 1e paal event hebben we in elk geval een mooie stap gezet naar de toekomst waarin het belang van techniek in onze regio hoog op de kaart staat. Zodat wij onze goede naam in de maakindustrie kunnen behouden en samen verder kunnen uitbouwen.

21 september 2020
ROC Midden Nederland
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: