Nieuwsoverzicht

Nieuws over het Tech College

Je kunt het laatste nieuws over ons college ook volgen op Instagram of Facebook.

De woordvoerder van ROC Midden Nederland is het eerste aanspreekpunt voor journalisten en coördineert de afhandeling van vragen vanuit de media. U kunt contact opnemen met Joost Heeroma, telefoon 06 34 36 34 74 of e-mail j.heeroma@rocmn.nl

Heb je een vraag over onze opleidingen of open dagen, neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum, 088 2333 444 of stuur een mail naar studieinfo@rocmn.nl

Afbeelding

Werkzoekenden ontdekken techniek bij het Tech College Amersfoort
26 november 2021
ROC Midden Nederland
Tech College

Werkzoekenden ontdekken techniek bij het Tech College Amersfoort

In november openden wij ons constructielokaal voor een groep werkzoekenden vanuit het WerkgeversServicepunt (WSP) en Leerwerkloket regio Amersfoort. De kandidaten maakten kennis met elektrotechniek, constructie en installatie. Ze gingen enthousiast aan de slag en maakten een stoffer en blik.

Afbeelding

VO leerlingen bij auto
10 november 2021
Automotive College
Bouw & Interieur College
ICT College
Tech College

Bezoek VO leerlingen aan Tech Campus voor Techniek Brede Doe Oriëntatie

Meer dan 100 leerlingen van verschillende VO's uit de regio maken op de Tech Campus in Nieuwegein kennis met Techniek aan de hand van uitdagende workshops. In een carrousel doen ze mee aan activiteiten van de vier verschillende techniek colleges. Automotive, ICT, Bouw & Interieur en Tech College. De doelgroep bestaat uit 2e-jaars leerlingen die nog een profielkeuze moeten maken. Op deze manier worden zij geënthousiasmeerd om te kiezen voor een toekomst in de techniek.

 

Afbeelding

Opening MAKE Center
13 oktober 2021
ROC Midden Nederland
Tech College

MBO studenten en vakmensen in metaalbranche werken samen in het MAKE Center Nieuwegein

Het MAKE-Center in Nieuwegein is op 30 september 2021 geopend. Het is de nieuwe praktijkhal van het ROC Midden Nederland (ROCMN) voor MBO-studenten in de Metaal en de Metalektro. De machines komen rechtstreeks uit het bedrijfsleven en de studenten leren hier in een realistische omgeving. Zo worden ze direct klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Maar liefst tachtig bedrijven zijn aandeelhouder van het MAKE Center en mede-eigenaar van het leerproces. Hun vakmensen dragen belangrijke vakkennis over aan de studenten.

Afbeelding

VO project
11 oktober 2021
Bouw & Interieur College
Tech College

Inspiratie Sessie over projectonderwijs voor docenten uit het VO  

Nog altijd kiezen te weinig leerlingen voor de techniek. Om hier een extra stimulans aan te geven wordt op het VMBO in 2024 de nieuwe leerweg ingevoerd. Dit betekent dat er een praktijkcomponent wordt toegevoegd aan de theoretische leerweg van het VO. In 2021 zijn een aantal pilotscholen gestart in een landelijk traject. 

Afbeelding

MAKE Center
29 september 2021
ROC Midden Nederland
Tech College

Opening MAKE Center 30 september 2021

‘Start MAKE Center toont grote noodzaak samenwerking tussen bedrijfsleven en mbo’

Donderdag 30 september opent MAKE Center in Nieuwegein, een supertechnologisch centrum voor opleiding en ontwikkeling van vakmensen in de maakindustrie.

Afbeelding

Project YSMSOS
14 juli 2021
ROC Midden Nederland
Bouw & Interieur College
Business & Administration College
Gezondheidszorg College
Media, ICT & Design college
Sport College
Tech College
Welzijn College

Je gaat er toch dieper over nadenken

Ook dit bewogen schooljaar raakten we onze studenten op de Campus Amersfoort met het film- en theaterproject YSMSOS - dat we samen met Theater De Lieve Vrouw maken. Film en theater maken bespreekbaar wat in de dagelijkse lespraktijk vaak moeilijk bespreekbaar is.

Afbeelding

Studenten keuzedeel BIM
8 juli 2021
ROC Midden Nederland
Bouw & Interieur College
Tech College

Keuzedeel BIM opnieuw groot succes: studenten ontwerpen samen droomhuis

Stel je volgt 6 weken lang online; achter je eigen laptop, het keuzedeel interactief ontwerpen met BIM. Met een team van 3 nog onbekende studenten van andere opleidingen ontwerp en teken je het huis van je dromen en werk je samen in the cloud. Elk teamlid heeft zijn eigen expertise en een eigen rol. En dan moet je opeens samen, op school, een oplevering van het virtuele BIM-model geven om het keuzedeel af te sluiten. Dit overkwam ruim 60 studenten van de Tech Campus. Zij volgen allen een BOL 4 opleiding in de richting Bouwkunde, Technicus Engineering of Elektrotechniek.

Afbeelding

studenten presenteren energiebesparende adviezen
5 juli 2021
ROC Midden Nederland
Bouw & Interieur College
ICT College
Tech College

Studenten ROC Midden Nederland verduurzamen eigen schoolgebouw

Gemeente Nieuwegein ziet toekomst in werken met mbo’ers

Tijdens de finale van een Duurzaamheid- en Energie Challenge, die op de Tech Campus in Nieuwegein is gehouden, bleek dat de gemeente Nieuwegein het wel ziet zitten om plannen te maken om meer samen te werken bij het renoveren van gebouwen in de stad. Zo’n samenwerking is precies wat Johan Spronk voor ogen had toen hij twee jaar geleden aantrad als voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: