Procestechniek

Zonder procestechniek sta je letterlijk in je hemd. De procesindustrie verwerkt namelijk kleding, voedings- en levensmiddelen en gebruiksvoorwerpen. Jij zorgt dat machines producten kunnen maken van grondstoffen. Met dit vakgebied kies je voor vooruitgang. Dankzij jou komen er straks nieuwe producten op de markt. Procestechniek is een breed vakgebied. Daarom leer je behalve over wiskunde, scheikunde en natuurkunde ook over meet-, regel- en productietechnieken, materialenkennis, veiligheid en milieu. Om te kunnen begrijpen hoe installaties werken, leer je ook tekening lezen. Er zijn opleidingen op verschillende niveaus. Is Procestechniek iets voor jou, denk dan ook eens aan een laboratoriumopleiding. Die vind je hier.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: