Vakcentrum Duurzame Energie

Het Vakcentrum Duurzame Energie is een Publiek Private Samenwerking (PPS) en een belangrijk onderdeel van de Tech Campus in Nieuwegein. In januari 2021 is Vakcentrum Duurzame Energie van start gegaan als aanjager van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheden.

De doelstellingen binnen het Vakcentrum Duurzame Energie zijn gericht op het opleiden van studenten voor het energiezuinig bouwen en wonen van morgen.

Vakcentrum Duurzame Energie is een stimulerende omgeving waarin innovaties kunnen ontstaan en groeien. Zowel op het gebied van techniek als op het gebied van onderwijs is er ruimte om gericht te experimenteren. De werkwijze van het Vakcentrum Duurzame Energie voorziet in een actieve wisselwerking tussen de verschillende stakeholders. Deze aanpak zorgt ervoor dat ook de kennis en vaardigheden van docenten wat betreft energietransitie en gebouwde omgeving op peil wordt gehouden.

logo vakcentrum duurzame energie

Onze partners

4Some technisch beheer, Bloemendal Bouw, Hogeschool Utrecht, Radiair Totaalinstallatie, Studio OxL, Van Schoonhoven Infra, AbelTalent, Bouwend Nederland, Homij, Siemens, Wij Techniek, Sellox, Ballast Nedam, Gemeente Nieuwegein, Level 5, Strukton Infratechnieken, Duurzaamheids Certificering, OOI Opleiding, Mammoet, MW Holodeck en Ontwikkeling in de Isolatie

samenwerkingspartners
Meer info? Neem contact op met de Projectleider Vakcentrum Duurzame Energie: Jan Lauwerijssen via j.lauwerijssen@rocmn.nl.

Onze projecten

Het CoVE SEED Project

CoVE SEED is een samenwerking tussen 5 EU-regio’s die het beroepsonderwijs op het gebied van duurzame energie willen innoveren & ontwikkelen. Tekorten op de arbeidsmarkt en het ontbreken van professionals maken het moeilijk om energietransitie vorm te geven. SEED ziet het onderwijs als een belangrijke aanjager hiervan. Het project stimuleert onderwijs en regionale partners om excellent onderwijs te ontwikkelen op het gebied van duurzame energie. Met als doel: opleidingen die beter aansluiten bij de arbeidsmarkt, een groter aanbod aan goed geschoolde professionals en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Lees hier meer.

cove seed

Okt '23 - Sustainable City Challenge

Tijdens de Sustainable City Challenge werkten Utrechtse studententeams vanuit mbo, hbo en wo samen aan oplossingen die bijdragen aan Gezond Stedelijk Leven voor de verschillende Utrechtse wijken. Vijf teams hebben voor de duurzame stadswijk Cartesius gewerkt aan de opdracht hoe community-spaces zo kunnen worden ontworpen en geprogrammeerd dat ze rust, zingeving & ontspanning en saamhorigheid stimuleren. Ook studenten van ROC Midden Nederland vielen in de prijzen, deze werd overhandigd door burgemeester Sharon Dijksma. Bekijk hier de aftermovie.

scc2023

Juni '23 - Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium

GeLUK zet zich in om de transitie naar een gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Utrecht te versnellen. De regio kampt met een tekort aan vakmensen om deze verduurzaming te realiseren. En daarom bundelen vijf publiek-private samenwerkingen (pps'en) hun krachten in deze regio om het bedrijfsleven, met name het mkb, beter te verbinden met kennis- en onderwijsketens op het gebied van duurzaamheidstransitie. Lees er alles over op de website.

Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium

Maart '23 - Tech Campus Netwerkdag

De tweede, jaarlijkse netwerkdag van de Tech Campus was hét netwerk moment van ROC Midden Nederland voor haar RIF-relaties en partners die werkzaam zijn binnen de ICT, bouwwereld, technische branches en automotive. Elkaar ontmoeting, kennis delen, netwerken en inspiratie opdoen stonden deze dag centraal. Er werden drie succesverhalen uit het projectonderwijs gedeeld uit het afgelopen jaar en we sloten af met een heerlijk diner.

Dec. '22 - Interview Projectleider Vakcentrum Duurzame Energie

Een mooi interview met docent en projectleider Jan Lauwerijssen voor de Algemene Onderwijsbond (AOB). Onderwerpen als ontwikkelingen in het vakgebied, samenwerkingen tussen roc's, duurzame energievoorziening, de waarde van mbo'ers en tekorten op de arbeidsmarkt komen aan bod. Lees het hele interview op de website van AOB.

aob artikel

Okt. '22 - Nominatie VriendenLoterij Molenprijs | Poldermolen Oudegein

Stichting Poldermolen Oudegein heeft de tweede plek gekregen voor de VriendenLoterij Molenprijs 2022. Poldermolen Oudegein in Nieuwegein wil iedereen graag laten zien én ervaren hoe hier vroeger de polder werd droog gehouden. Met hulp van studenten van ROC Midden Nederland is er een plan uitgewerkt om een speelpolder aan te leggen naast de molen in het Stadspark Oudegein. Hier kunnen kinderen zelf het waterpeil regelen, met een molenrad en sluisje.

Sept. '22 - Samenwerking Gemeente Utrecht | Strijkviertel

Studenten Bouwkunde presenteerden de resultaten van hun projectopdracht aan hun opdrachtgever. De opdracht was gericht op het energieneutraal en duurzaam inrichten van het nog te realiseren bedrijventerrein Strijkviertel in De Meern. Twintig weken hebben vijf studenten gewerkt aan deze opdracht onder de leiding van hybride docenten van de Tech Campus. Het eindresultaat is verbluffend en de Gemeente Utrecht was erg tevreden.

stijkviertel

Aug. '22 - Samenwerking Gemeente Nieuwegein | Fort Jutphaas

Studenten Bouwkunde hebben gewerkt aan het opstellen van een Energie Prestatie Advies voor de Fortwachterswoning van Fort Jutphaas in Nieuwegein. Ze hebben een rapport uitgebracht met een concreet en praktisch energieadvies voor de gemeente Nieuwegein. Het RTL programma 'Doe maar Duurzaam' heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed. Bekijk het filmpje waarin ook Wethouder Duurzaamheid Marieke Schouten de noodzaak van energietransitie toelicht. 

Juli '22 - Samenwerking 4Some | Bedrijfsopdracht

Drie studenten van de opleiding Technicus Engineering hebben zich voor hun opdracht bij 4Some Technisch Beheer uit IJsselstein gebogen over de verduurzaming van een vakantiepark. De jongens stelden de vervanging van cv-ketels voor en het opwekken van energie met behulp van zon en wind. Ook werd er nagedacht over LED-verlichting en waterbesparende maatregelen. De stagebegeleider was zo enthousiast dat de studenten er een bijbaan aan over hebben gehouden!

4some studenten

Juni '22 - Kummler+Matter | Internationaal bezoek

Studenten Technicus Engineering ontvingen een internationaal gezelschap. Acht studenten mochten namelijk hun bedrijfsopdracht presenteren aan de drie Tsjechische gasten van het bedrijf Kummler+Matter, totaalleverancier van bovenleidingsystemen. De studenten presenteerde in duo’s, in het Engels aan de drie gasten. Hierbij werden hun ideeën, 3D-design en prototype gepresenteerd. De gasten waren zichtbaar onder de indruk van de professionele presentaties en de gemaakte prototypes.

Tsjechië

Mei '22 - Artikel NOS | Iedereen aan de warmtepomp

Iedereen aan de warmtepomp? Deze studenten kijken straks of het in jouw huis past. Omdat vanaf 2026 zo'n beetje iedereen aan de warmtepomp moet, worden studenten in Nieuwegein in rap tempo klaargestoomd voor die duurzame toekomst. Weg gaan de cv-ketels, maar voorlopig is er nog wel een groot tekort aan mensen die veel weten over de pompen. En dus moeten de studenten van ROC Midden Nederland hard aan de bak!

April '22 - Samenwerking Terberg | Girls’ Day

Steeds meer vrouwen gaan de techniek in. Een mooie ontwikkeling die de Tech Campus graag extra benadrukt op Girls’ Day 2022. Door heel Nederland werden er activiteiten georganiseerd om te laten zien wat het technische vak precies inhoudt én zo leuk maakt. Iemand die daar bij Terberg meer over kan vertellen is Yaltah. Zij is een stagiaire bij Terberg en volgt de studie Technicus Engineering.

yaltha terberg

Maart '22 - Tech Campus Netwerkdag

De eerste Tech Campus Netwerkdag is een feit! Partners uit de verschillende publiek private samenwerkingen (PPS) waar Tech Campus penvoerder van is, gingen in gesprek met docenten en studenten over de diverse onderwijsprojecten. De afsluiting door gastspreker Bas Nijhuis was een fantastische en energierijke toevoeging aan een toch al geslaagde middag.

netwerkdag2022

Nov. '21 - Nominatie Pro-motor Award 2021

De Pro-motor Award is de jaarlijkse prijs voor ambitieuze ideeën van samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Vakcentrum Duurzame Energie heeft van de coronacrisis gebruik gemaakt om wat te doen aan klimaatverandering. De samenwerking met een uitzendbureau en het omscholen van werkzoekenden tot zonnepaneel monteur met een branchecertificaat is genomineerd voor de award.

pro motor award

Sept. '21 - Samenwerking van Schoonhoven Infra | Meten is weten

Levensecht leren is wat eerste- en tweedejaars studenten Civiele Techniek van de Tech Campus in Nieuwegein doen. Eén dag per week is deze groep aan het werk op locatie bij van Schoonhoven Infra te Leusden. Studenten verzamelen hier meetgegevens door gebruik te maken van de hypermoderne 3D-360 graden meettechniek van MW Holodeck. Een unieke kans!

mw holodeck

Juli '21 - Studenten Tech Campus verduurzamen eigen schoolgebouw

Studenten van ROC Midden Nederland kregen tijdens de Duurzaamheid- en Energie Challenge, die op de Tech Campus werd gehouden, als opdracht na te denken over het verduurzamen van het schoolgebouw aan de Harmonielaan in Nieuwegein. Ze bedachten duurzame oplossingen, zoals het schooldak bedekken met sedum en energieopwekkende panelen op de vloer. Klik hier voor meer informatie.

Duurzaamheid- en Energie Challenge

Maart '21 - Samenwerking Veritec | Cursus Zonnepanelen

Door het grote tekort aan opgeleide en gecertificeerde pv-monteurs hebben ROC Midden Nederland en Veritec de handen ineengeslagen. Vanaf maart 2021 wordt er een maandelijkse 5-daagse cursus verzorgt: ‘Monteren en installeren van zonnestroomsystemen’. Na afronding van de opleiding volgen de officiële examens. Daarna zijn de kandidaten klaar voor hun nieuwe beroep.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: