Projecten van Tech Campus

Op de Tech Campus leiden we studenten op om ze goed voor te bereiden op de toekomst. Het bedrijfsleven vraagt breder opgeleide techneuten, die problemen kunnen oplossen en die zelfstandig kunnen werken. Daarom werken we in veel opleidingen projectmatig. Dit gebeurt op school maar steeds vaker ook bij bedrijven. We maken daarbij ook cross-overs tussen opleidingen en vakdisciplines zoals zorg en techniek, ICT en techniek etc. De vragen uit het bedrijfsleven in combinatie met de snelle technologische vooruitgang dagen ons uit om anders op te leiden. Dit doen we op basis van drie speerpunten:

Duurzame samenwerking met regionale bedrijven
Opleiden wordt steeds meer een zaak waarbij regionaal bedrijfsleven, onderwijs en overheden met elkaar samenwerken. Zij hebben allen te maken met de maatschappelijke veranderingen die spelen, waarbij je kunt denken aan de snelle technologische ontwikkeling, schaarste op de arbeidsmarkt en het veranderen van de aard van vele beroepen. Door een duurzame samenwerking kunnen bedrijven en scholen: kennis met elkaar delen, onderwijs meer levensecht vormgeven en studenten reeds in een vroeg stadium laten kennismaken met de echte beroepswereld.

Versterken van de leeromgeving
De klassieke onderwijsvorm bestaat uit leren in een klas in een schoolgebouw aangevuld met stage bij een bedrijf. Deze vorm biedt onderwijs in uitersten, terwijl er vele mogelijkheden zijn waarbij je tussenvormen creëert, waar bijvoorbeeld studenten een project in een bedrijf uitvoeren en daarbij worden begeleid vanuit school. Hierbij verbind je de sterke punten van beide werelden en wordt het onderwijs levensecht. Deze tussenvormen en het werken in toekomstige vakcentra moeten ook het experimenteren binnen de techniek mogelijk maken.

Technisch breed opleiden
De schreeuw om meer technische kennis is niet nieuw. Veel bedrijven en onderzoeken geven aan dat de techneut van de toekomst breed moet kunnen denken en over de grenzen van de eigen vakdiscipline heen kan kijken. Grenzen tussen disciplines zijn in diverse toepassingsgebieden van techniek aan het verdwijnen en deze trend zal zich doorzetten. Dit vereist opleiden met de focus op: het zien van het geheel, oplossingen kunnen bedenken voor meer complexe technische problemen en communiceren met diverse technische disciplines.

Smart Technician

Studenten werken aan levensechte projecten van een bedrijf. Ze gaan hiervoor 10 weken lang elke week op de werkvloer aan de slag.
Projecten Smart Technician

Zorgtechnologie

Studenten zorg, techniek en ICT werken samen aan projecten op het gebied van zorgtechnologie, bijvoorbeeld over valpreventie en dwaaldetectie.
Projecten Zorgtechnologie

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: