Projecten op de Tech Campus

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Op de Tech Campus van ROC Midden Nederland werken we projectmatig aan verschillende RIF's. 

Naast de RIF's werken we ook samen binnen publiek-private samenwerking (PPS). Dan werken bedrijven samen met overheden of maatschappelijke organisaties aan projecten. Dat kan een financiële samenwerking (donaties en sponsoring) zijn, maar ook een meer inhoudelijke samenwerking (kennis en netwerken). Lees op deze pagina meer over de resultaten en vorderingen.

Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium

Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium (GeLUK) zet zich in om de transitie naar een gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Utrecht te versnellen. De regio kampt met een tekort aan vakmensen om deze verduurzaming te realiseren. En daarom bundelen vijf publiek-private samenwerkingen (pps'en) hun krachten in deze regio om het bedrijfsleven, met name het mkb, beter te verbinden met kennis- en onderwijsketens op het gebied van duurzaamheidstransitie. Lees meer over GeLUK op de website

Meer info? Neem contact op met Jan Lauwerijssen via @email

logo geluk

RIF ICT

De digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. AI heeft zich prominent ontwikkeld en de vraag naar ICT-professionals groeit snel. Het doel van de RIF ICT is het verbeteren van de aansluiting tussen ICT-onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit wordt bereikt door het onderwijs modulair, flexibel en projectmatig te maken en door samenwerking met het bedrijfsleven om actuele projecten te ontwikkelen. Daarnaast zetten we in op professionalisering van docenten, zodat zij relevante trends kunnen integreren in het curriculum. Werkzaamheden en ontwikkelingen vinden plaats in het Expertisecentrum ICT van de Tech Campus. Lees hier meer over de RIF ICT.

Meer info? Neem contact op met Erwin Hoogeveen via hoogeveen.erwin@rocmn.nl

expertisecentrum ict logo

CoVE SEED

Het CoVE SEED project is een samenwerkingsverband tussen vijf Europese regio’s die het beroepsonderwijs op het gebied van duurzame energie willen innoveren en ontwikkelen om tot een fossielvrije wereld te komen. De tekorten op de arbeidsmarkt en het ontbreken van professionals, maken het niet makkelijk om de energietransitie vorm te geven. SEED ziet het beroepsonderwijs als een belangrijke aanjager van de energietransitie. Het project stimuleert het beroepsonderwijs en hun regionale partners om excellent onderwijs te ontwikkelen op het gebied van duurzame energie. Lees hier meer over CoVE SEED.

Meer info? Neem contact op met Jan Lauwerijssen via @email.

cove seed

Smart Technician

Het doel van de RIF Smart Technician is om toekomstige medewerkers in de technische sector goed op te leiden voor de arbeidsmarkt door gezamenlijke curriculumontwikkeling en kennisdeling.

Tweede en derdejaars studenten Technicus Engineering gaan voor een periode van 20 weken wekelijks een middag naar een bedrijf. Zo leren zij in de praktijk hoe het ontwerpen en produceren van een product in zijn werk gaat. Groepen studenten waren al te gast bij onder andere Festo, Busch BV, Eneco en Verweij Installatietechniek.

Meer info? Neem contact op met Oscar Smeets via @email.

smart technician

Project Zorgtechnologie

Na het succes van Smart Technician zijn de projecten uitgebreid naar de zorg. Studenten van de Tech Campus gaan in 20 weken aan de slag met verschillende projecten op het gebied van zorgtechnologie. De opdrachten zijn gebaseerd op problematiek uit de zorg en zijn samen met zorginstellingen tot stand gekomen.

Studenten gaan aan de slag met bijvoorbeeld 'dwaaldetectie' om bewoners te beschermen, een project over 'valdetectie' of het ontwikkelen van een lichtplan voor de bewoners van een zorginstelling. Daarmee werken ze wekelijks gezamenlijk aan de oplossing van een concreet technisch vraagstuk binnen een zorginstelling in de regio. 

Meer info? Neem contact op met Gerda van Wijngaarden via @email

zorgtech

Duurzame Energie

In het project Duurzame Energie is het ‘Vakcentrum Duurzame Energie’ opgericht. Het Vakcentrum voor kennis en vaardigheden met betrekking tot de nieuwste technieken in de energietransitie, het vernieuwt de opleidingen door de nieuwste ontwikkelingen in te bedden in het onderwijs.

Daarnaast is er sprake van innovatie door te experimenteren met multidiscplinaire projecten op de Tech Campus. Het Vakcentrum voorziet ook in het op peil brengen en houden van de kennis en vaardigheden van docenten op het gebied van energietransitie binnen de gebouwde omgeving.

Meer info? Neem contact op met Jan Lauwerijssen via @email

energie vakcentrum

Duurzame Mobiliteit

Deze samenwerking heeft als doel om het Automotive onderwijs van ROC Midden Nederland toekomstbestendig te maken en beter aan te laten sluiten op de behoeften en ontwikkelingen van de mobilteitsbranche in de regio. 

Binnen dit project is onder andere de vereniging Vrienden van Automotive opgericht is het Vakcentrum Duurzame Mobiliteit opgezet. Er vinden onderwijsontwikkelingen plaats binnen de opleiding Automotive Engineer en er wordt gewerkt aan modules gericht op elektrisch rijden. Tot slot worden de opleidingen transport en logistiek praktijkgericht breed vormgegeven.

Meer info? Neem contact op met Toon Berns via @email.

rif duurzame mobiliteit

U-Tech Community

Door verschillende oorzaken (o.a. vergaande digitalisering) is er een mismatch ontstaan op de Utrechtse ICT-arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om de mismatch qua ICT skills en kennis én om een mismatch in vraag en aanbod.

Binnen het project U-Tech Community is er daarom een gezamenlijke ambitie om te zorgen voor beroepen die aansluiten in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Voorbeelden hiervan zijn het deelproject Adopteer een klas en de lancering van de Developers Unit.

Meer info? Neem contact op met René van Mourik via @email.

dev unit itc college

Entree leert op de werkplek

ROC Midden-Nederland, Yuverta Houten en MBO Utrecht gaan samenwerken met het bedrijfsleven en de overheid in de regio Utrecht voor Entree studenten. Zij bundelen hun krachten en stemmen het onderwijs op elkaar af. Zo kunnen ze samen maatwerk en de begeleiding leveren waar deze studenten behoefte aan hebben. Leren in en van de praktijk vormt de kern van dit onderwijs. Een arbeidsmarkgerichte aanpak, want bij Entree doet iedereen mee!

Meer info? Neem contact op met Margret te Stroete via @email

entree student aan het werk

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: