Innovatie in het tech onderwijs

Op het Tech College werken studenten dagelijks met moderne apparaten zoals 3d-printers en robots aan veel innovatieve projecten. De samenwerking met bedrijven is hierbij erg belangrijk om onze studenten het nieuwste van het nieuwste te leren.

Techniek, mens en milieu komen samen 

Ontwikkelingen gaan snel in de techniek. Duurzaamheid en energie(besparing) zijn belangrijke thema’s. Daarom is men steeds op zoek naar nieuwe technologieën en toepassingen die gunstig zijn voor milieu en mens. Bijvoorbeeld robotica en domotica. Maar ook 3D-geprinte protheses en huizen. En elektrische auto’s, led-verlichting, zonnecellen, biogasinstallaties, warmtepompen en energiezuinige installaties. Steeds meer bedrijven werken schoon en duurzaam. Dat doen ze door te letten op energie- en materiaalgebruik. Zij werken met technieken die steeds beter, schoner, slimmer en groener worden. 

Werken aan een duurzame wereld

Ook jij kunt je steentje bijdragen aan een betere wereld. Door te leren werken met duurzame energietechnieken als isoleren, zonne- en windenergiesystemen, warmtewisselingtechniek en 3D-printing.

Projecten van studenten

Duurzame energie wordt steeds belangrijker. Het Tech College heeft hiervoor extra aandacht in het onderwijs. We gaan bijvoorbeeld vaak op excursie naar bedrijven. Studenten van de opleiding Werkvoorbereider de leslocaties voorzien van zonnepanelen en een windturbine. Dit project is uitgevoerd als onderdeel van het vak ‘duurzame energiesystemen’. De studenten kunnen de energieopbrengsten monitoren via een app en zo energie besparen.

Robotica

Studenten van het Tech College hebben een excellentietraject Robotica gevolgd. Speciaal voor dit traject is een robot aangeschaft, waarvoor de studenten zelf een programma ontwerpen; om de robot, bijvoorbeeld, te laten schrijven. Het Excellentietraject biedt studenten een unieke kans om te werken met industriële robots én in contact te komen met bedrijven. Dankzij het predicaat Excellentie verbeteren hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Studenten Tech College bij Robot

3D-technologie

Studenten werken aan het Excellentietraject 3D. Speciaal voor dit traject zijn een 3D scanner, en diverse software aangeschaft van Polyworks en GOM 3D. Het Excellentietraject staat open voor eigen inbreng van de studenten, maar bevat in elk geval een kennismaking 3D scannen en een verdieping SolidWorks. René Klemans, docent Werktuigbouwkunde en begeleider van het Excellentieprogramma 3D is nog op zoek naar stagebedrijven die met 3D scannen werken.

studenten werken met 3d-techniek

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: