Geef vorm aan je opleiding met keuzedelen op het Tech College

Je volgt in je opleiding een groot aantal vakken die je voorbereiden op een baan en algemene vakken zoals Nederlands en rekenen. Naast deze standaardvakken kun je een klein deel van je opleiding invullen met keuzedelen. Bij het Tech College kun je (afhankelijk van je opleiding) kiezen voor: ondernemer­schap, 3D, design, industriele automatisering of duurzaamheid. Als je kiest voor het keuzedeel ’hbo-doorstroom’ sluit je opleiding nog beter aan op een vervolgstudie op het hbo.

Een voorbeeld van een Keuzedeel bij het Tech College is het keuzedeel Introductie Railtechniek

Wil je uiteindelijk doorstromen naar het hbo? Kies dan voor het keuzedeel Doorstroom hbo

Meer over keuzedelen 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: